V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

   Sản phẩm Xe lu rung
Xe lu bánh lốp
Hãng Dynapac cung cấp một dòng máy lu lốp nén khí hoàn chỉnh. Tất cả đều được trang bị các tính năng mang lại hiệu quả cao, linh hoạt và dễ sử dụng. Máy CP142 có Hệ thống thống Modul dằn bao gồm các hộp được dằn kín cho phép kiểm soát hữu hình bánh tải chính xác.Lu được sử dụng để đầm các mặt nền,dưới nền và đất ổn định.CP221 và CP271 được sủ dụng chủ yếu để kết hợp với lu nhựa đường để hoàn thiện bề mặt.Cũng do sức nặng của loại lu này,chúng cúng được sử dụng cho việc đầm đất.
Product image
  Operating mass (kg) Operating mass, ballasted (kg) Working width (mm)
CP142 6000 kg 12000/14000 1760 mm

Product image
  Operating mass (kg) Operating mass, ballasted (kg) Working width (mm)
CP224 9450 kg 21000 1800 mm
CP224W 9450 kg 21000 2265 mmProduct image
  Operating mass (kg) Operating mass, ballasted (kg) Working width (mm)
CP274 10800 kg 27,000 2300 mm