V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

   Sản phẩm Xe lu rung
Xe lu bánh kép
Xe lu bánh kép thích hợp để đầm các lớp mỏng trên các loại đất không dính kết và nhựa đường.Chúng được sử dụng cho công trình nhỏ,công việc sửa chữa và trên các khu vực hạn chế.
Product image
LP6500
 
LP6500 (Manual)
Net mass (kg) Freq. (Hz)/Amplitude (mm) Drum width (mm) Engine
658 kg 61 Hz/0.45 mm 650 mm Hatz 1D50S
LP6500 (Electrical)
Net mass (kg) Freq. (Hz)/Amplitude (mm) Drum width (mm) Engine
678 kg 61 Hz/0.45 mm 650 mm Hatz 1D50S

Product image
 
LP750 (Manual)
Net mass (kg) Freq. (Hz)/Amplitude (mm) Drum width (mm) Engine
953 kg 63 Hz/0.5 mm 750 mm Hatz Supra 1D81S
LP750 (Electrical)
Net mass (kg) Freq. (Hz)/Amplitude (mm) Drum width (mm) Engine
979 kg 63 Hz/0.5 mm 750 mm Hatz Supra 1D81S