V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

   Sản phẩm Máy rải
Máy rải bánh xích
Máy rải bánh xích của dòng máy rải Dynapac tập hợp những tiêu chuẩn ấn tượng,do sự dễ dàng thích nghi rất thuyết phục với tất cả các bề rộng rải,sử dụng và sửa chữa đơn giản.Xích lái dài và guốc xích rộng đảm bảo cho lực kéo tối đa và ít phải bảo dưỡng do gioăng phớt được tra dầu mỡ có tuổi thọ cao.Những loại xích gồ ghề của máy các máy rải này đảm bảo cho cả các các nền không bằng phẳng và hệ thống lái bằng điện với độ chính xác cao đảm bảo kết quả mặt nền hoàn hảo.

Product image
Máy rải nhỏ
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m) Công suất (kW)
F5C 1.20 m 3.10 m 33 kW
F5CS 1.20 m 3.10 m 45 kW
DF45C 1.20 m 3.10 m 33 kW
DF45CS 1.20 m 3.10 m 45 kW
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m) Công suất (kW)
F6C 1.70 m 4.40 m 52 kW
DF65C 1.70 m 4.40 m 52 kW
Product image
Máy rải trung bình
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m) Công suất (kW)
F121C 2.55 m 8.20 m 120 kW
F141C 2.55 m 9 m 140 kW
F141CR 2.55 m 9 m 145 kW
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m) Công suất (kW)
DF115C 2.55 m 8.20 m 120 kW
DF135C 2.55 m 9 m 140 kW
SD115C 2.55 m 8.20 m 120 kW
SD135C 2.55 m 10 m 140 kW
Product image
Máy rải lớn
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m) Công suất (kW)
F181C 2.55 m 10 m 153 kW
F182CS 2.55 m 13.50 m 172 kW
F300CS 3 m 16 m 259 kW
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m) Công suất (kW)
DF145C 2.55 m 10 m 153 kW
DF145CS 2.55 m 13.50 m 172 kW