V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

   Sản phẩm Máy rải
Máy rải bánh lốp
Máy rải bánh lốp của chúng tôi nổi tiếng với độ tin cậy qua nhiều năm hoạt động với hàng loạt ứng dụng.Kết hợp với sự linh hoạt của máy là lựa chọn lý tưởng cho mở rộng đường ở các đô thị.Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và công nghiệp xây dựng ,hàng loạt các thiết bị tùy chọn sẵn có tăng cường hơn nữa tính đa năng của máy.
Product image
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m)   Công suất (kW)
F6-4W 1.70 m 4.10 m 52 kW
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m)   Công suất (kW)
DF65P 1.70 m 4.10 m 52 kW
Product image
Máy rải trung bình
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m)   Công suất (kW)
F121-W/D 2.55 m 5.80 m 120 kW
F121-4W/D 2.55 m 6.60 m 120 kW
F121-6W/D 2.55 m 7.30 m 120 kW
F141-W/D 2.55 m 6.60 m 140 kW
F141-4W/D 2.55 m 7.30 m 140 kW
F141-6W/D 2.55 m 8.10 m 140 kW
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m)   Công suất (kW)
DF115P/D 2.55 m 7.30 m 120 kW
DF125P/D 2.55 m 8.10 m 140 kW
Product image
Máy rải lớn
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m)   Công suất (kW)
F161-W 2.55 m 7.30 m 153 kW
F161-6W 2.55 m 8.10 m 153 kW
F161-8W 2.55 m 8.80 m 153 kW
  Chiều rộng rải cơ bản (m) Chiều rộng rải tối đa (m)   Công suất (kW)
DF145P 2.55 m 8.80 m 153 kW