V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

   Sản phẩm Xe lu rung
Lu kéo tay
Lu kéo tay Dynapac LP8500 thích hợp để đầm đất dính kết và không dính kết liên quan đến lấp đất,công trình nền,bãi đỗ xe và các dự án tương tự khác.Do không có dầm treo,loại lu này cũng thích lợp với các công việc đầm gần các chướng ngại vật.

LP8500

The LP8500 is a radio remote controlled trench compactor. Its robust design makes it suitable for compaction of cohesive soil, both in confined areas (such as trenches, construction back-fills) and on roads.


 

Masses


Net mass 1650 kg


Operating mass (CE) 1675 kg


Traction


Number of pads 192


Pad area 27 cm2


Compaction


Vibration frequency 31 Hz


Nominal amplitude 1.20 mm


Centrifugal force 65 kN


Engine


Manufacturer Hatz


Type 2G40


Fuel Diesel


Rated power 12.50 kW


Rated power @ 2400 rpm