V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

   Sản phẩm Xe lu rung
Hệ thống kiểm soát độ đầm nén
Lu nhựa đường hai trống đầm của Dynapac có mọi đặc tính của hầu hết các thiết bị đầm nén cho công việc từ sửa chữa đến các loại máy lớn cho các công trình lớn nhất.Khung sàn rung giảm chấn,ghế xoay chuyển để dễ quan sát,sự kiểm soát được phân loại hợp lý và Cabin bảo vệ tránh vật lăn (ROPS) tất cả xây dựng cho tính tiện dụng,nghiên cứu vận hành và an toàn.

Product image

Dụng cụ hiển thị này cho người vận hành những thông tin liên tục về sự tăng lên của vùng đầm và bất kỳ vùng đất yếu nào.

 
Đồng hồ đo độ đầm chặt
Factory mounted on
CA150, CA250, CA260, CA280
Product image

Máy lu rung Dynapac với Đồng hồ đo độ đầm chặt và Hệ thống phân tích Độ đầm chặt Dynapac là một hệ thống đáng tin cậy để kiểm soát độ đầm,và vì vậy đảm bảo chất lượng hàng đầu cho dự án tiếp theo của khách hàng.

.
Product image

Hệ thống phân tích Độ đầm chặt nhựa đường Dynapac là một công cụ hoàn hảo cho người vận hành.Nó cung cấp thông tin tại thời điểm thực tế về lượt cán,cho phép lên kế hoạch cho cho lượt cán tiếp theo,có tính đến nhiệt độ nhựa đường của từng khu vực.