V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

   Sản phẩm Máy rải
Hệ thống bàn là
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cùng với việc liên tục phát triển đã cung cấp nền tảng cho công nghệ tiên tiến và tính ổn định cao của hệ thống Bàn là máy rải Dynapac.Kết quả cuối cùng là hiệu suất rải cao và ấn tượng,bao gồm cả việc đạt được các giá trị đầm nén tuyệt vời. Cấu trúc gồ ghề của Bàn là máy rải Dynapac đảm bảo cấp dộ ổn định cao cho độ rộng rải lên tới 16m với một Bàn là có độ rộng cố định và lên đến 9m cùng ống lồng.

Product image
Bàn là nhỏ
  Chiều rộng cơ bản (m) Chiều rộng tối đa (m) Chiều rộng tối thiểu (m)
VB125TV(E) 1.20 m 3.10 m 0.60 m
EB28(E) 1.20 m 3.10 m 0.60 m
  Chiều rộng cơ bản (m) Chiều rộng tối đa (m) Chiều rộng tối thiểu (m)
VB340TV(E) 1.70 m 4.40 m 1.10 m
EB34(E) 1.70 m 4.40 m 1.10 m
Product image
Bàn là lớn
  Chiều rộng cơ bản (m) Chiều rộng tối đa (m) Chiều rộng tối thiểu (m)
VB510TV(E) 2.55 m 8.80 m 2 m
EB51(E) 2.55 m 8.80 m 2 m
  Chiều rộng cơ bản (m) Chiều rộng tối đa (m) Chiều rộng tối thiểu (m)
VB600TV(E) 3 m 9.70 m 2.50 m
EB60(E) 3 m 9.70 m 2.50 m
Product image
Bàn là Plus
  Chiều rộng cơ bản (m) Chiều rộng tối đa (m) Chiều rộng tối thiểu (m)
VB805TV-E Plus 2.50 m 8 m 2 m
VB1105TV-E Plus 3 m 9 m 2.50 m
  Chiều rộng cơ bản (m) Chiều rộng tối đa (m) Chiều rộng tối thiểu (m)
EB50-E Plus 2.50 m 8 m 2 m
EB75-E Plus 3 m 9 m 2.50 m
Product image
Bàn là cố định
  Chiều rộng cơ bản (m) Chiều rộng tối đa (m) Chiều rộng tối thiểu (m)
SB1250TV 3 m 16 m 2.10 m
SB1250TV-E 3 m 16 m 2.10 m
SB30 3 m 16 m 2.10 m
SB30-E 3 m 16 m 2.10 m