V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

Đồng hồ đo độ đầm chặt

Đồng hồ đo độ đầm chặt

Đồng hồ đo độ đầm chặt là hệ thống đã được kiểm chứng được sủ dụng cho các sản phẩm của Dynapac trong một thời gian dài và đã được chắt lọc thành công. Cảm biến (Gia tốc),được lắp trên trống lu,cảm biến liên tục phát ra những tín hiệu để xử lý và hiển thị trên CMV (Máy đo có con trỏ) trên bảng chỉ dẫn. Máy đo có con trỏ chỉ ra độ cứng của vật liệu đầm : Chỉ số CMV càng cao thì vật liệu càng cứng.Khi CMV không còn tăng nữa là khi vật liệu đã được nén chặt tối đa.